Kenjutsu Simmerberg

japanische Schwertkampfkunst im Allgäu


unsere Lehrer


Kontakt
---Kontakt----

STEFAN LESSER

Dojo-cho des Shunpukan Dojo

  Shoden (初伝) Kenjutsu Itto-den Shinki Toho

  3. Dan Aikido (Aikikai/ Tokyo), Fuku-Shidoin

  1. Dan Daitō-ryū Aiki-jūjutsu (Bokuyokan/ Muroran)

  Hosshi (発士) Shinkiryu Aiki Budo

Kontakt
---Kontakt----

SANDRA ZEBANDT

Assistenztrainerin im Shunpukan Dojo

  Kirigami (切り紙) Kenjutsu Itto-den Shinki Toho

  2. Kyu Aikido

  3. Kyu Daitō-ryū Aiki-jūjutsu (Bokuyokan)

  Kirigiami (切り紙) Shinkiryu Aiki Budounsere Linie


Hoshu - Leiter des Stils

Soke
Daishiro Nakajima 法主 Hôshu

Shihandai - Stellvertreter des Hoshu

Shihandai
Helmut Theobald 本免許 Hon Menkyo